INLEIDING

Het Vademecum geeft informatie over de regels en gebruiken op de Steenhoven Country Club.

Dit document is aan mogelijke wijzigingen onderhevig en is derhalve een dynamisch document.

De leden van Steenhoven C.C. worden geacht bekend te zijn met de inhoud van dit Vademecum.

Je kan dit document hier downloaden.